Untitled Document

 

Задача Slon

Петрик П'яточкін вишикував у рядок слоненят та рахує їх по кожному кольору окремо. Всього буває 8 кольорів слоненят. У рядок вишикувались N (10<N<999) слоненят. Скільки слоненят кожного кольору стоїть перед Петриком? Бажано їх порахувати пройшовши всього один раз перед строєм.

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури ціле число N - кількість слоненят, потім, через пропуск - N чисел від 1 до 8, якими ми пронумеровали кожен колір в тій послідовності, в якій вони потрапляли на очі Петрику від початку рядка. Програма виводить на екран в один рядок через пропуски пари цілих чисел, де перше число пари - колір, а друге - кількість слоненят такого кольору.

Приклад.

Введення>12 1 1 2 3 3 1 5 6 8 7 6 5
Виведення> 1 3 2 1 3 2 4 0 5 2 6 2 7 1 8 1


Задача Slon

Петя Пяточкин построил слоников в ряд и считает их отдельно по цветам. Всего бывает 8 цветов слоников. В ряд построились N (10<N<999) слоников. Сколько слоников каждого цвета стоит перед Петей? Желательно посчитать их, пройдя перед строем всего один раз.

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры целое число N - количество слоников, потом, через пробел - N чисел от 1 до 8, которыми мы прономеровали каждый цвет в той последовательности, в какой они попадались на глаза Пете при просмотре ряда с начала. Программа выводит на экран в одну сторку через пропуски пары целых чисел, где первое число пары - цвет, а второе - количество слоников такого цвета.

Пример.

Ввод>12 1 1 2 3 3 1 5 6 8 7 6 5
Вывод> 1 3 2 1 3 2 4 0 5 2 6 2 7 1 8 1

© LIKT 1998-2018