Задача Nhex

Задача Nhex

Дано число  в системі числення з основою  m (2≤m≤16) .  Написати програму що переводить дане число в систему числення з основою 10
Технічні умови: Програма читає  з клавіатури першому рядку  число m (основу системи числення), а в другому - текстовий рядок, в якому записано саме число Ch (0≤Ch≤2+109) .  Програма виводить на екран відповідь в вигляді десяткового числа.

Приклад:
Введення:
16
FFFF

Виведення:
65535


Задача Nhex


Дано число Ch  в  системе исчисления с основанием  m.  Написать программу, которая переводит  число в систему исчисления с основанкм 10.
 
Технические условия: Программа читает  с клавиатуры  в первой сторке число m (2≤m≤16),   а следующей - текстовую строку, в которой записано число Ch (0≤Ch≤2+109) . Программа выводит на экран ответ в виде десятичного числа.

Пример:
Ввод:
16
FFFF

Вывод:
65535

 

© LIKT 1998-2018