Задача GIRLS
 

Задача GIRLS

Якщо на одну шальку терезів посадити Даринку, яка важить n кг, і Тетянку, яка важить на 5 кг більше, а на іншу насипати m кг цукерок, то скільки кілограм цукерок доведеться з’їсти дівчаткам, щоб шальки терезів врівноважились?

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури два цілих числа n і m.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне шукане число.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 40   89
Вихід: 4Задача GIRLS
 

Если на одну чашу весов посадить Дашу, которая весит n кг, и Таню, которая весит на 5 кг больше, а на другую насыпать m кг конфет, то сколько килограмм конфет придётся съесть девочкам, чтобы чаши весов уровновешались?

Входные данные
Вы вводите с клавиатуры два целых числа n и m.

Выходные данные
Вы выводите на экран одно искомое число.

Пример входных и выходных данных
Вход: 40   89
Выход: 4
 

 

© LIKT 1998-2018