Untitled Document

 

Задача Сircle

Василько взяв великого циркуля та зайшов до кімнати, підлога якої являє собою квадрат зі стороною рівною M (M>1м). Поставивши циркуль на перетині діагоналей цього квадрата він почав будувати кола. Перше коло мало діаметр 10 см., друге – 30, трете – 40, четверте – 60, п’яте – 70, шосте – 90 см. і т.д. Скільки повних кіл може побудувати в цій кімнаті Василько?

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури ціле число M – довжину стіни кімнати в сантиметрах. Програма виводить на екран одне ціле число – кількість повних кіл, які можна тут побудувати.

Приклад.

Введення> 240
Виведення> 16

Введення> 380
Виведення> 25

 


Задача Сircle

Вася взял большой циркуль и вошел в комнату, пол которой представляет собой квадрат, со стороной равной M (M>1м). Поставив циркуль на пересечении диагоналей этого квадрата, он начал строить окружности. Первая окружность была диаметром = 10 см., вторая – 30, третья – 40, четвертая – 60, пятая – 70, шестая – 90 см. и т.д. Сколько полных окружностей может построить в этой комнате Вася?

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры число число M – длину стены комнаты в сантиметрах. Программа выводит на экран одно целое число - количество окружностей, которые тут можно построить.

Пример.

Ввод> 240
Вывод> 16

Ввод> 380
Вывод> 25

© LIKT 1998-2018