Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача SALARY  

Визначити, яку заробітну платню одержить на фірмі сумісник за виконану роботу, якщо йому нараховано S грн., а податок становить 20%.
Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число S.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число з двома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 1000
Вихід: 800.00


 

Задача SALARY


Определить, какую зарплату получит совместитель на фирме за исполненную работу, если ему начислено S грн., а налог становит 20%.

Входные данные
Вы вводите с клавиатуры одно вещественное число S.

Выходные данные
Вы выводите на экран одно вещественное число с двумя знаками после запятой (без округления).

Пример входных и выходных данных
Вход: 1000
Выход: 800.00

 

 

© LIKT 1998-2018