Задача NewCircle

Дано  послідовність  цілих чисел.  Відрізок послідовності утворюють числа, що йдуть в послідовності підряд в порядку зростання. Знайти номери чисел, якими починається і закінчується  перший відрізок з максимальною сумою, а також цю суму.

Технічні умови. Програма читає спочатку кількість елементів послідовності, а потім саму цю послідовність. Всі числа в одному рядку, їх розділено пропусками. Гарантовано, що послідовність не порожня, і всі розрахунки можна вести в межах типу longint. Програма виводить  в один рядок 3 числа через пропуск - номера першого і останнього елемента шуканого відрізка і суму чисел відрізку

Приклади

Введення 3 -2 -1  0

Виведення 3  3 0

Введення  5 1  2  -3  3  0

Виведення 1  2  3


Задача NewCircle

Дана последовательность целых чисел. Отрезок последовательности образуют числа, идущие в ней подряд в порядке возрастания. Найти номера чисел, которыми начинается и заканчивается первый отрезок с максимальной суммой, а также эту сумму.

Технические условия. Программа читает сначала количество элементов последовательности, а потом и сау последовательность. Все числа в одной сторке, разделенные пробелами. Гарантровано, что последовательность не пустая, а все вычисления можна вести в границых типа longint

Примеры

Ввод 3 -2 -1  0

Вывод 2  2 -1

Ввод  5 1  2  -3  3  0

Вывод 1  2  3

 

© LIKT 1998-2018