Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача MIRROR
 

У Несміяни кругле обличчя, радіус якого R см. Визначте, яку сторону повинно мати квадратне дзеркало, щоб, коли Несміяна милується собою, її відображення поміщалось у дзеркалі?

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число R.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число – сторону дзеркала. Результат містить 2 знаки після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 7.6
Вихід: 15.20
 


Задача MIRROR


У Несмеяны круглое лицо радиуса R см. Определите, какую сторону должно иметь зеркало, чтобы, когда Несмеяна любуется собой, её отражение помещалось в зеркале?

Входные данные

Вы вводите с клавиатуры одно вещественное число R.

Выходные данные
Вы выводите на экран одно вещественное число – сторону зеркала. Результат имеет два знака после запятой (без округления).

Пример входных и выходных данных
Вход: 7.6
Выход: 15.20
 

 

© LIKT 1998-2018