Задача KWDOD (квадрати не від’ємних чисел) 
Дано три дійсних числа кожне з яких не перевищує  105 .
Піднесіть до квадрату ті з них, які не  від’ємні.

Технічні умови
. Програма читає з клавіатури три дійсних числа. Програма виводть на екран квадрат кожного з чисел, якщо число невід’ємне, і саме число в іншому випадку.
Всі числа розділено пропусками.
Приклад
Введення
1.3  2.56  -5
Виведення
1.69 6.5536 -5 

© LIKT 1998-2018