Задача Hex

Задача Hex


Дано число Ch  в десятковій системі числення.  Написати програму що переводить дане число в систему числення з основою m.
 Технічні умови: Програма читає  з клавіатури в першому рядку число m (2≤m≤16), в другому -   число Ch (0≤Ch≤2+109)  в десятковій системі.  Програма виводить на екран відповідь в вигляді текстового рядка.
Приклад:
Введення:
16
1024
Виведення:
400

 


Задача Hex


Дано число Ch  в десятичной  системе исчисления.  Написать программу, которая переводит  число в систему исчисления с основанкм m. 
Технічні умови: Программа читает  с клавиатуры  в первой строке число m (2≤m≤16) , во второй -  число Ch (0≤Ch≤2+109) . Программа выводит на экран ответ в виде текстовой строки.

Пример:
Ввод:

16
1024
Вывод:
400

 

© LIKT 1998-2018