Задача Populy

Професор Стограмович та аспірант Наливайко купили квитки в швидкісний трамвай підвищеного  комфорту  "Телепеньки-Тюшки". Квитки мали номери від А до В і продавалися пасажирам підряд. Першим квитк купив Стограмович, останнім - Наливайко. Як тільки трамвай рушив, Стограмович, не бажаючи гаяти час (швидкісний трамвай долав цей маршрут довго) розпочав готувати Наливайка до захисту дисертації. Професор запропонував Наливайку дізнатися, яка цифра найчастіше буде використана, якщо виписати номери квитків пасажирів трамвая, але не всіх, а лише ті номери, що є простими числами. Наливайко дістав з рюбзака ноутбук і дуже швидко написав програму, що давала відповідь на це питання. Напишіть її і ви, якщо, як і Наливайко, знатимете, що (А<=B<=100 000).
Технічні умови. Програма читає з клавіатури два числа через пропуск. Програма виводить на екран єдине число- шукану величину.
Приклад
Введення
: 5 25
Виведення:

© LIKT 1998-2018