Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача CUBE
 

Дано довжину ребра куба. Знайти його об’єм та площу всієї поверхні.
 

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне ціле число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран два цілих числа – об’єм та площу поверхні куба.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 4
Вихід: 64   96
 


Задача CUBE


Дана длина ребра куба. Найти его объём и площадь всей поверхности.

Входные данные
Вы вводите с клавиатуры одно целое число.

Выходные данные
Вы выводите на экран два целых числа – объём и площадь поверхности куба.

Пример входных и выходных данных
Вход: 4
Выход: 64   96
 

 

© LIKT 1998-2018