Задача BZD (Більше з двох)
 
Дано 2 дійсних числа, кожне з яких по модулю не перевищує 107. Знайти більше з них

Технічні умови. Програма читає з клавіатури два дійсних числа і віводить на екран більше з них.
Приклад
Введення
1.3  2.56
Виведення
2.56

© LIKT 1998-2018