Untitled Document

 

Задача Leopold

Кіт Леопольд пішов на рибалку та наловив риби. Кожну рибу він старанно зважив. Перша риба (найменша), яку він зважував важила рівно L грам. Кожна наступна рибина була на К грамів важча за попередню. Скільки заважила вся риба, яку наловив Леопольд, якщо відомо, що спіймав він N (N>0) риб?

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури ціле число N - кількість рибин, потім, через пропуск, L - маса першої риби в грамах та, через пропуск - К - на скільки кожна наступна рибина важча від попередньої. Програма виводить на екран одне ціле число - масу всієї упійманої риби в грамах.

Приклад.

Введення> 10 250 100
Виведення> 7000

Введення> 12 100 150
Виведення> 11100

 


Задача Leopold

Кот Леопольд пошел на рыбалку и наловил рыбы. Каждую рыбу он старательно взвесил. Первая рыба (самая маленькая), которую он взвешивал, весила ровно L грамм. Каждая следующая рыбина была на К грамм тяжелее предыдущей. Сколько весит вся рыба, которую наловил Леопольд, если известно, что поймал он N (N>0) рыб?

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры число N - количество рыб, потом, через пробел, L - массу перой рыбы в граммах и через пробел - К - на сколько каждая следующая рыбина тяжелее предыдущей. Программа выводит на экран одно целое число - массу всей пойманой рыбы в граммах.

Пример.

Ввод> 10 250 100
Вывод> 7000

Ввод> 12 100 150
Вывод> 11100

© LIKT 1998-2018