Untitled Document

 

Задача Worms

Черв’ячки - цікаві тваринки. Якщо їх залишити вдвох і не турбувати, то через 10 хвилин їх стане четверо, через 20 хвилин – восьмеро, через 30 хвилин – 16 штук. Скільки їх стане через N (N>1) хвилин? Зауваження: на появу нових черв’ячків потрібно рівно 10 хвилин. Всі нові черв’ячки появляються одночасно.

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури ціле число N – кількість хвилин. Програма виводить на екран одне ціле число – кількість черв’ячків через вказаний час.

Приклад.

Введення> 5
Виведення> 2

Введення> 48
Виведення> 32

 


Задача Worms

Червячки - интересные животные. Если их оставить вдвоем и не беспокоить, то через 10 минут их станет 4, через 20 минут - 8 через 30 минут - 16 штук. Сколько их станет через N (N>1) минут? Замечание: на появление новых червячков нужно ровно 10 минут. Все новые червячки появляются одновременно.

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры целое число N – количество минут. Программа выводит на экран одно целое число - количество червячков через указанное время.

Пример.

Ввод> 5
Вывод> 2

Ввод> 48
Вывод> 32

© LIKT 1998-2018