Задача
 

  Задача  Sort_4

   Дано лінійний масив із N елементів. Залежно від введеного номера K (1, 2 , 3 чи 4) відсортувати його одним із способів: методом “бульбашки” (1), методом прямого вибору (2), методом прямої вставки (3), методом “човника” (4).

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку два натуральних числа K і N (N<=100), а потім через пропуск N цілих чисел, які за абсолютною величиною не перевищують 100. Програма виводить на екран через пропуск елементи впорядкованого заданим способом масиву.

  Приклад
          Введення:  1  6  -30  3  -68  53  18  46
          Виведення:  -68  -30   3   18   46   53

 

© LIKT 1998-2018