Задача
 

  Задача MatrDM

   Дано дві матриці та їх розмірність. При введенні 1 викликати процедуру суми двох матриць mxn, при введенні 2 – процедуру обчислення добутку матриць mxn і nxk.

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку 4 натуральних числа S (1 або 2), M, N, K (1<=M, N, K<=100), а потім елементи 1-ої і 2-ої матриць, які по модулю не перевищують 100. . Програма виводить на екран суму введених матриць при S=1 і добуток при S=2.

  Приклади
          Введення:  2  2  4  3
                              1  -4  6  8
                             -2  2  7  -1
                              1  -2   3
                              5   8   9
                              0   4  -3
                              1   7  -6
       Виведення:  -11  46  -99
                               7   41   -3

 

© LIKT 1998-2018