Задача
 

  Задача List2

  Дано N цілих чисел, які по модулю не перевищують 104. Записати їх у двосторонній динамічний список. Прочитати числа спочатку зліва направо на непарних позиціях, а потім – справа наліво на парних.

 Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку натуральне число N (2<=N<=100), а потім через пропуск цілі числа, які по модулю не перевищують 10000. Програма виводить на екран у першому рядку через пропуск числа на непарних позиціях, якщо відлік вести зліва направо, а в другому рядку – числа на парних позиціях, якщо переглядати список справа наліво.

  Приклад
          Введення:   3   34   -7   21
          Виведення:  34   21
                                -7 

 

© LIKT 1998-2018