Задача  Trapeze2

   Обчислити площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями y=(x+13)(10-x), x=a, x=b, із точністю Eps із використанням лівосторонніх та правосторонніх прямокутників.

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури три дійсні числа a, b, Eps. Програма виводить на екран шукану площу.

  Приклад
          Введення:   0  1  0.01         
          Виведення:  128.1666

 

© LIKT 1998-2018