Задача
 

  Задача Areas1

   Дано матрицю розмірністю MxN, елементами якої є лише нулі й одиниці. Порахувати кількість областей, утворених із одиниць.

   Дві одиниці належать одній області, якщо вони “дотикаються” по ребру клітинки.

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку 2 натуральних числа M і N (2<=M, N<=100), а потім самі елементи матриці.. Програма виводить на екран одне ціле число – шукану кількість областей.

  Приклад
          Введення:  5  6
                              1  1  1  0  0  0
                              1  1  0  0  1  0
                              1  0  0  1  0  0
                              1  1  0  1  0  0
                              0  0  0  0  0  1 
          Виведення:  4

 

© LIKT 1998-2018