Задача
 

  Задача  Per_10_a

   Перевести натуральне число N із 10-ової у систему числення за основою а (2<= a <10).

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури натуральні числа N (N<=109) і а (2<= a <10). Програма виводить на екран шукане натуральне число - запис у а-овій системі числення.

  Приклад
          Введення:   54  7             
          Виведення:  105

 

© LIKT 1998-2018