Задача
 

  Задача List1

  Дано N цілих чисел, які по модулю не перевищують 104. Записати їх у двосторонній динамічний список. Прочитати числа спочатку зліва направо, а потім – справа наліво.

 Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку натуральне число N (1<=N<=100), а потім через пропуск цілі числа, які по модулю не перевищують 10000. Програма виводить на екран у  першому рядку через пропуск всі числа, записані зліва направо, а в другому рядку – числа, записані справа наліво.

  Приклад
          Введення:   4  -2  13  87  -7
          Виведення:  -2  13   87  -7
                                -7  87  13   -2

 

© LIKT 1998-2018