Задача  Trapeze1

   Обчислити площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями y=(x+8)(15-x), x=a, x=b, із точністю Eps із використанням лівосторонніх прямокутників.

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури три дійсні числа a, b, Eps. Програма виводить на екран шукану площу.

  Приклад
          Введення:   6  8  0.1          
          Виведення:  239.388

 

© LIKT 1998-2018