Задача  LongWord

   Дано рядок, слова у якому розділені довільною кількістю пропусків. Знайти довжину та порядковий номер найдовшого слова. Якщо є кілька слів однакової довжини, вивести менший порядковий номер

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури рядок, довжина якого не перевищує 254 символи. Програма виводить через пропуск 2 натуральних числа - довжину та порядковий номер найдовшого слова.

  Приклад
Введення:
Windows Media  FineRider Commander    
Виведення:  
9  3

 

© LIKT 1998-2018