Задача Tangent

Як відомо, дотичною до кола є пряма, яка має рівно одну спільну точку з цим колом. Можлива ситуація, коли одна й та сама пряма є дотичною  відразу до двох кіл. Тоді вона називається спільною дотичною. Напишіть програму, яка знаходитиме кількість різних спільних дотичних для заданих двох кіл. При виведенні врахуйте стародавню традицію приписувати числу 7 значення «багато». Тобто, коли кількість спільних дотичних виявляться строго більшою 6, незалежно від справжньої кількості виводьте 7.

Технічни умови. Програма читає з клавіатури шість цілих чисел (кожне не більше по модулю мільйона) через пропуск X1, Y1, R1, X2, Y2, R2 - відповідно координати центра і радіуси 1-го і 2-го кола. Програма виводить на екран шукане число з урахуванням згаданої древньої традиції).
Приклад
Введення 20 0 4 50 0 10
Виведення 4
 

© LIKT 1998-2018