Задача Border

Сад складається з дерев, стовбури яких в точності циліндри, причому радіуси різних циліндрів можуть бути дуже різними. Цей сад потрібно захистити огорожею як можна меншої сумарної довжини, причому відстань від кожного стовбура до огорожі повинна складати не менше 1. Напишіть програму для знаходження довжини такої огорожі.
Технічні умови. Програма повинна прочитати з клавіатури спочатку кількість дерев у саду N (3
N1000) далі N груп по три числа в кожній — x- і у- координати центра чергового стовбура і його  радіус. Всі координати є цілими числами, які не перевищують по модулю мільйон, радіуси, — натуральними числами, які не перевищують тисячу.  Гарантовано, що стовбури різних дерев не перетинаються і не дотикаються.
Програма повинна вивести на екран єдине дійсне число  — знайдену мінімальну довжину огорожі. Округлювати відповідь не потрібно.

Приклад
Введення

6  0 1000 4 1000 0 4 0 0 4 33 47 1 500 500 321 1000 1000 4

Виведення

4.0314159265359E+0003

© LIKT 1998-2018