Задача Meet

   Лабіринт має форму квадрата  nxn,  який розбитий на одиничні клітинки. Деякі клітинки зайняті стінами. На двох різних вільних клітках знаходяться два роботи. Роботи одночасно виконують одну з команд: N - переміщення на одну клітку на північ, S - на південь, W - на захід і E - на схід. Якщо клітка, на яку робот повинен перейти, зайнята стіною або не існує, команда ігнорується, при цьому робот залишається на місці. За яку мінімальну кількість команд роботи зможуть зустрітися (опинитися на одній клітці)?
Технічні умови

Програма Meet читає з клавіатури розмір лабіринту n (2<=n<=50) і кількість зайнятих стінами кліток К,  далі пари чисел - координати цих кліток, далі ще дві пари чисел - координати роботів.
   Програма виводить на екран мінімальну кількість команд, необхідних для зустрічі. Якщо роботи не зможуть зустрітися, програма виводить -1.

 Приклад

     Введення
     
8  6  2  4  3  3  4  6  5  7  7  4  6  3  5  3  2  7
     Виведення
    
9

© LIKT 1998-2018