Задача Lucky2

  Назвемо натуральне число   S-щасливим, якщо добуток його цифр дорівнює S. Знайдіть k-е за величиною S-щасливе число.

 Технічні умови

  Програма Lucky2 читає з клавіатури через пропуск натуральні числа S (2<=S<=1000000) і k (1<=k<=10000). Програма виводить на екран шукане число. Якщо для заданого S жодного S-щасливого числа не існує, програма виводить -1.

 Приклад
     Введення
     60  5
     Виведення
     435

© LIKT 1998-2018