Задача Smarand 


Значенням S(k) функції Смарандаша є таке найменше число m, що m! ділиться на k націло. Наприклад, S(9) = 6 тому, що число 6! = 720 ділиться на 9, а ніякий менший факторіал на 9 не ділиться. Напишіть програму, яка обчислюватиме функцію Смарандаша. 
Технічні умови. Програма  Smarand читає з клавіатури натуральне число k (1≤ k ≤109). Програма виводить на екран значення функції Смарандаша для цього числа.
Приклад
Введення
9
Виведення

© LIKT 1998-2018