Задача Palindrom2


Дано натуральне число n. Знайдіть мінімальне число-паліндром, більший за n. Паліндром – це число, яке читається зліва направо так само, як справа наліво.
Технічні умови. Програма читає з клавіатури натуральне число n
(1<=n<1018). Програма виводить на екран шуканий паліндром.
Приклад
Введення
131
Виведення141 

© LIKT 1998-2018