Задача Four

В одній заморській країні існує незвичне для нас правило: букет повинен складатися обов'язково тільки з 4-х квіток на стеблах однакової довжини. Торгівець трояндами має N (N mod 4=0) квіток, довжини яких дещо різняться. Яку мінімальну кількість троянд йому необхідно підкоротити, аби продати N/4 букети?
Технічні умови: Програма читає з клавіатури число троянд N (4<=N<=1000), а далі N цілих чисел, кожне з яких - довжина стебла відповідної квітки Li (1<=Li<=100) Всі числа розділено пропусками.
Програма виводить на екран єдине число - шукану величину

.Приклад.

Введення> 8 4 4 4 4 4 4 4 3
Виведення> 3


Задача Four

В одной заморской стране действует непривычное для нас правило: букет должен обязательно состоять только из 4-х цветков на стеблях одинаковой длины. Торгoвец розами имеет N (N mod 4=0)  цветков,  длина которых несколько отличаются. Какое минимальное  количество роз ему необходимо укоротить, дабы продать N/4 букета?

Технические условия: Программа  считывает с клавиатуры число роз N (4<=N<=1000), а далее N целых чисел:  каждое - длина стебля цветка Li (1<=Li<=100)Все числа разделены пробелами. Программа выводит на экран единственное число - искомую величину.

Пример.

Ввод> 8 4 4 4 4 4 4 4 3
Вывод> 3


© LIKT 1998-2018