Задача NewDomino

Бізнесмен Олігархів відкрив фабрику по виробництву наборів для гри "НОВЕ ДОМІНО". В новому доміно кожна половинка каменя має N точок. У продаж надходили набори по К каменів, деякі з яких могли бути однаковими. Гравці ділять камені порівну і викладають їх на стіл в ланцюг один за одним наприклад [7:4] [4:17] [17:45]... Гра закінчується, коли всі камені лежать на столі. Механізм визначення переможця був вельми незвичайний, це забезпечило велику кількість продажів... Але з часом у Олігархова почалися неприємності. Виявляється, що не кожен набір годиться для гри, деякі ніяк не вдавалося скласти в ланцюжок. Допоможіть управлінню по захисту прав споживачів перевірити, з яких наборів виходить ланцюжок, а з яких - ні.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число К - кількість каменів у наборі, а далі К пар чисел, кожне з яких - кількість точок N на половинці К-го каменя. Всі числа розділені пропусками. 5<=K<=1000, 1<=N<=50 Програма виводить на екран -1, якщо грати з цим набором каменів неможливо, інакше - К пар чисел, кожне з яких - кількість точок на половинці каменя. Для будь-якого і (1<=i<=K-1) друге число пари повинно співпадати з першим числом пари і+1. Крім того, друге число пари К повинно дорівнювати першому числу пари 1. Якщо камені можуть бути розташовані в різній послідовності, підійде будь-яка.

Приклади.

Введення> 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Виведення> -1

Введення> 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 4
Виведення> 2 1 1 3 3 4 4 2 2 2


Задача NewDomino

Бизнесмен Олигархов открыл фабрику по производству наборов для игры "НОВОЕ ДОМИНО". В новом домино каждая половинка камня имеет N точек. В продажу поступали наборы по К камней, некоторые из которых могли быть одинаковыми. Игроки делят камни поровну и выкладывают их на стол в цепочку друг за другом, например [7:4] [4:17] [17:45]... Игра заканчиватся,когда все камни лежат на столе. Механизм определения победителя был весьма необычен, это обеспечило бошльшое количество продаж.... Но в скорм времени у Олигархова начались непрятности. Оказывется, не каждый набор годится для игры. Некотороые никак не удавалось сложить в цепочку... Помогите управлению по защите прав потребителей проверить, из каких наборов получается цепочка, а из каких - нет.

Технические условия. Программа читает с клавиатуры число K - количество камней в наборе, а далее К пар чисел, каждое из которых - количество точек N на половинке К-того камня. Все числа разделены пробелами. 5<=K<=1000, 1<=N<=50 Программа выводит на экран -1, если играть с этим набором камней невозможно, в противном случае - К пар чисел, каждое из которых - количество точек на половинке камня. Для любого i (1<=i<=K-1) второе число пары должно совпадать с первым числом пары i+1. Кроме того, второе число пары К должно равняться первому числу пары 1. Если камни могут быть расположены в разной последовательности, подойдет любая.

Примеры.

Ввод> 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Вывод> -1

Ввод> 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 4
Вывод> 2 1 1 3 3 4 4 2 2 2

© LIKT 1998-2018