Задача PrimeNum

Дано три різних простих числа a, b, c. Зайти l-е за рахунком число, яке можливо подати у вигляді am*bn*ck, де m,n,k – невід’ємні цілі числа.

Технічні умови: Програма читає з клавіатури через пропуск числа a, b, c, l і виводить на екран шукане число. Всі числа в задачі не перевищують меж типу longint в Turbo Pascal .

Приклад.

Введення> 5 3 2 10
Виведення> 12


Задача PrimeNum

Даны три различных простых числа a, b, c. Найти l-е по счету число, представимое в виде am*bn*ck, где m,n,k - неотрицательные целые числа.

Технические условия:

Вы вводите с клавиатуры через пробел числа a, b, c, l. Вы выводите на экран искомое число. Все числа в задаче принадлежат типу longint.

Пример.

Ввод> 5 3 2 10
Вывод> 12

© LIKT 1998-2018