Задача JUMP

У відомій комп’ютерній грі персонаж може мандрувати, стрибаючи зі стовпчика на стовпчик. Стовпчики стоять вздовж прямої на відстані 1 м. один від одного. На землі, звичайно, опинитися ніяк не можна – це смерть. На початку гри персонаж знаходиться на стовпчику з номером K, а в кінці повинен опинитися на стовпчику з номером L. За яку мінімальну кількість стрибків це можливо зробити? Скільки часу на це потрібно? Якщо маршрутів з мінімальною кількістю стрибків більше одного, шукайте час найшвидшого. Стрибки наш герой робить без затримок. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2

Технічні умови.  Програма читає з клавіатури послідовно N- кількість стовпчиків, (2<=N<=1000), К – номер початкового стовпчика, L – номер стовпчика, куди потрібно «доскакати», а далі – N  чисел  hi (м) – висоти стовпчиків в порядку зростання їх номерів (  1 <= hi <=20000 ) ,  і, наостанок V – початкову швидкість стрибків (5<=V<=500) (м/с).  Всі числа цілі, розділені пропусками.
Програма виводить на екран через пропуск ціле число – мінімальну кількість стрибків та дійсне число без округлення – знайдений час. Якщо досягти кінцевого стовпчика неможливо, вивести -1  -1 
Приклади

Введення 6 1 6 14 10 1 1 10 4 12
Виведення 1 3.03604297006039E+0000

Введення 6 1 6 14 19 1 1 19 4 12
Виведення 3 1.70899174837253E+0000


Задача JUMP

В известной компьютерной игре персонаж может путешествовать, прыгая со столбика на столбик. Столбики стоят вдоль прямой на расстоянии 1 м. друг от друга. На земле, естественнно, оказаться никак нельзя – это смерть. В начале игры персонаж находится на столбике с номером K, а в конце должен оказаться на столбике с номером L. За какое минимальное количество прыжков это возможно? Сколько времени на это нужно? Если маршрутов с минимальным количеством прыжков больше одного, ищите время быстрейшего. Прыжки наш герой делает без задержек. Ускорение свободного падения равно 10 м/с2

Технические условия Программа читает с клавиатуры последовательно N-количество столбиков, (2<=N<=1000), К – номер начального столбика, L – номер столбика, куда нужно «доскакать», а далее    N  чисел hi  (м)– высоты столбиков в порядке возрастания их номеров  (  1 <= hi <=20000 ) , и, напоследок V – начальную скорость прыжков, (5<=V<=500) (м/с) .Все числа целые, разделены пробелами.
Программа выводит на экран через пробел целое число – минимальное количество прыжков и действительное число без округления – найденное время. Если достичь конечного столбка невозможно, вывести -1  -1

Примеры

Ввод 6 1 6 14 10 1 1 10 4 12
Вывод 1 3.03604297006039E+0000

Ввод 6 1 6 14 19 1 1 19 4 12
Вывод 3 1.70899174837253E+0000

© LIKT 1998-2018