Задача Country

На сільській вулиці у власних оселях живуть лише сім’ї Іваненків, Петренків та Сидоренків. Призначений після помаранчевої революції голова районної державної адміністрації з метою впорядкування списку виборців розпорядився переселитись так, щоб усі Іваненки жили на початку вулиці, усі Петренки – в кінці, а всі Сидоренки – в середині. Знайдіть мінімальну кількість переселень, щоб у кожному переселенні брали участь не більше трьох родин і щоб кожна родина переїжджала не більше одного разу.

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури кількість родин N (1<=N<=50000), потім через пропуск N чисел 1, 2 або 3 (1 – Іваненки, 2 – Петренки, 3 – Сидоренки ). Ви виводите на екран шукану кількість переселень.

Приклад.

Введення> 5 1 2 2 3 2
Виведення> 1


Задача Country

На сельской улице в личных апартаментах живут лишь семьи Иваненков, Петренков и Сидоренков. Назначенный после помаранчевой революции председатель районной госудаственной администрации с целью упорядочения списка избирателей распорядился переселиться так, чтобы все Иваненки жили в начале улицы, все Петренки - в конце, а все Сидоренки - в середине. Найдите минимальное количество переселений, чтобы в каждом переселении участвовали не больше трех семей и чтобы каждая семья переезжала не более одного раза.

Технические условия:

Вы вводите с клавиатуры количество семей N (1<=N<=50000), затем через пробел N чисел 1, 2 либо 3 (1 - Ивановы, 2 - Петровы, 3 - Сидоровы). Вы выводите на экран искомое количество переселений.

Пример.

Ввод> 5 1 2 2 3 2
Вывод> 1

© LIKT 1998-2018