Задача Treasure
 
В пошуках  раніше закопаного скарбу піратам довелось прорити підземний хід в вигляді незамкнутої ламаної, всі відрізки якої лежать на одній глибині. Скарб було знайдено в кінці цієї ламаної. Знайдіть найкоротший шлях, яким пірати можуть винести скарб на її початок, тобто до початку тунелю.
Технічні умови. Програма  Treasure читає з клавіатури кількість відрізків ламаної n,(1<=n<=25)  а далі   n+1 пару цілих чисел, що не перевищують по модулю 1000 – координати вершин ламаної в порядку обходу (перша пара – координата початку ламаної, остання – кінця). Програма виводить на екран єдине дійсне число (без округлення) – шуканий шлях
Приклад
Введення  3  2  2  10 8 10 2 2 8
Виведення 10.000000000

© LIKT 1998-2018