Задача Market


Покупець має купюри номіналом A(1)…,A(N), а продавець  B(1)…,B(M). Необхідно знайти максимальну вартість товару Р, яку покупець не зможе купити, тому що не має можливості точно розрахуватися за цей товар з продавцем, хоча грошей на купівлю товару достатньо.
Технічні умови: Програма Market  зчитує з клавіатури кількість купюр у покупця N, потім N  натуральних чисел – номінали купюр покупця, потім кількість купюр у продавця M, а потім  М натуральних чисел – номінали купюр у продавця. Всі числа розділено пропуском. Кількість купюр в початковий момент у кожного не перевищує 10000, а номінал кожної купюри не більший за 50000. Програма виводить на екран єдине число P.
Приклад
Введення 3 10 5 20 3 1 5 2
Виведення 31

© LIKT 1998-2018