Задача  Oldtask2

Напишіть програму  Oldtask2,  що читає з клавіатури  три рядки (розділені символами переведення рядка) та заміняє всі входження другого рядка у перший третім рядком. Довжини кожного з трьох рядків вхідних даних не перевищують 255. Врахувати, що входження заміняються від початку рядка й після заміни пошук продовжується з символу, що йде першим за вставленим рядком.  Результат роботи програма виводить на екран.

Приклади.
Введення>


ababac
aba

*

Виведення>

*bac

© LIKT 1998-2018