Задача Fibo


Фібоначчі-подібна послідовність цілих чисел i} визначається таким чином: задаються а1 і а2,  для всіх i>2 аi=ai-1+ai-2.   По двом заданим членам Фібоначчі-подібної послідовності знайти її перший член.

 Технічні умови.. Програма Fibo читає з клавіатури 4  цілих числа в одному рядку    через пропуск:   m, аm, n, аn
(1<m<n<=50, |ai|<=1018  для всіх 1<=i<=n). Програма виводить на екран шуканий перший член послідовності. Якщо існує декілька різних послідовностей, вивести перший член будь-якої з них. Якщо за заданих умов послідовності не існує, виводити  слово "Impossible".

Приклади

© LIKT 1998-2018

Введення
3 8 7 28

Виведення

12

Введення
3 8 6 15

Виведення

Impossible