Задача LampsPlus
 
Дано 2n лампочок, кожна з яких може бути в стані «вкл» та «викл». Спочатку всі лампочки в стані «викл». Якась лампочка  змінює свій стан на протилежний, так повторюється k разів (k-n – парне число), в результаті лампочки 1..n знаходяться в стані «вкл», а лампочки n+1..2n –«викл». Хай  P – кількість таких послідовностей перемикань, а L кількість таких послідовностей, в яких  стан лампочок n+1..2n  не змінювався жодного разу. Знайти P та L 
Технічні умови. Програма   LampsPlus читає з клавіатури 2 натуральних  числа n та k (n<=50, k<=100) в одному рядку і виводить одним рядком через пропуск числа L та P
Приклад Введення 2 4
Виведення 8 32

© LIKT 1998-2018