Задача  Winner


Деяка кількість гравців N (завжди більше однієї людини), одночасно починають грати у віртуальному казино, заздалегідь внісши до "банку" гри грошову суму у розмірі Z грошових одиниць кожен. Гра полягає в наступному:
1. На початку кожного раунду віртуальне казино стягує в свою користь з кожного з учасників поточного раунду грошову суму у розмірі T грошових одиниць. Величина T до завершення гри не змінюється. В результаті цього "банк" гри на початку кожного раунду зменшується на певну суму грошових коштів.
2. Під час кожного з раундів, що проводяться, віртуальне казино якимсь чином однозначно визначає серед гравців одного, що програв  в поточному раунді.
3. Програвший виходить з гри. Поточний раунд на цьому закінчується.

4. Кожен подальший раунд гри віртуальне казино проводить за таким же принципом, послідовно виконуючи всі три вищезгаданих правила, але тільки вже з гравцями, що залишилися в грі.

Гра продовжується до тих пір, поки в ній не залишиться один гравець - переможець. Виграшем переможця є вся грошова сума, що залишилася в "бан
ку" гри на момент її закінчення. При якій початковій кількості учасників виграш переможця буде максимальним і чому дорівнюватиме цей максимальний виграш?
Технічні умови:  Програма Winner читає з клавіатури через пропуск два числа Z і T (100<=Z<=50000, 1<=T<=50). Програма виводить на екран два шуканих числа, розділених пропуском. За наявності більше, ніж  одного правильного варіанту відповіді слід виводити  найбільший виграш при найменшій кількості  гравців.
Приклад
Введення 110  20
Виведення 5 270  
 
Задача Device

Для проведення експериментів необхідно вибрати з N наявних приладів тільки три. Для цього виконують таку операцію - якщо в групі приладів більше трьох, то їх нумерують і вибирають одну з груп: з парними або непарними номерами. Операцію повторюють доти, доки в групі не залишиться три чи менше приладів. Якщо їх залишиться рівно три, то вони використовуються для експерименту. Напишіть програму, яка підрахує кількість способів такого вибору приладів.
Технічні умови:  Програма Device читає з клавіатури число N (1<=N<=2147483647) і виводить на екран знайдену кількість способів.
 Приклад
Введення 6
Виведення 2

© LIKT 1998-2018