Задача Elections 

Проблема організації передвиборчої агітації завжди турбує кандидатів до парламенту. Особливо гострою  є   ситуація з прямими ефірами.  Кожен  бажає,  щоб  час для  нього  був  зручний  і тривалість свого виступу    хоче встановлювати сам.  Центрвиборчком країни Наддемократї вирішив оголостити телемарафон, розпочати його в умовних 0 годин і  продовжувати його до кінця останнього виступу. При цьому кожен учасник, претендуючи на один неперервний виступ тривалістю в ціле число годин, в своїй заявці вказав час початку та кінця свого виступу,  виміряний від початку марафону. Яку мінімальну кількість телевізійних каналів потрібно віддати кандидатам, щоб всі заявки були виконані, скільки годин під час марафону можуть тривати  роботи по профілактиці на спільному для всіх каналів передавачі (тобто виступів не буде на жодному каналі)?  Кандидатів не більше 10000, і говорити кожен з них може не менше 1 і не більше 10000 годин підряд (не даремно країна носить назву Наддемократія :) , а до виборів на момент початку марафону залишалось 10000000 год.  
Технічні умови: Ви вводите з клавіатури кількість кандидатів N, а далі - N пар чисел - час початку та кінця виступу  кожного з кандидатів. Всі числа вводяться через пропуск. Ви виводите на екран два шуканих числа через пропуск.
Приклад:
Введення: 5 5 15 0 20 15 30 40 80 50 100 
Виведення:
2 10 


Задача Elections 

Проблема организации предвыборной агитации всегда занимает кандидатов в парламентарии. Особо остро обстоит дело с прямыми эфирами.  Каждый хочет, чтоб и время для него было удобное и длительность своего выступления определять хочет сам. Центризбирком страны Сверхдемократии решил объявить телемарафон, начать его в условных 0 часов и продолжать его до конца последнего выступления. При этом каждый участник, претендуя на одно непрерывное выступление продолжительностью в целое количество часов, в своей заявке указал время начала и конца своего выступления, измеренное от начала марафона. Какое минимальное количество телеканалов нужно отдать кандидатам, дабы все заявки были выполнены, сколько единиц времени в процессе марафона могут длиться работы по профилактике на общем для всех каналов передатчике (т.е. выступлений не будет ни на одном из каналов)?
Кандидатов не более 10000 и говорить каждый из них может не менне 1 часа и не не более 10000 часов подряд (не зря же страна называется Сверхдемократия :-)  , а до выборов с момента начала марафона оставалось 10000000 час.
Технические условия. Вы вводите с клавиатуры количество кандидатов  N , а дальше - N пар чисел - время начала и конца выступления каждого из кандидатов. Все числа вводятся через пробел.  Вы выводите на экран два искомых числа через пробел.
Пример:
 
Ввод: 5  5  15  0  20  15  30  40  80  50  100 
Вывод; 2 10 2

 

Кравець Г.П,   Непомнящий Г.І., Пасіхов Ю.Я., Порубльов І.М.

© LIKT 1998-2018