Задача Chief

Шеф завжди приділяє всім відвідувачам рівні проміжки часу (наприклад,кожному по п'ять хвилин); щоб попасти на прийом, слід напередодні записатися у секретарки.
При реєстрації відвідувач вказує єдиний інтервал часу,що задається парою [Ai; Bi] (початковий та кінцевий моменти, коли він згоден ЗАХОДИТИ на прийом). Ai і Bi -- цілі числа, що означають кількість інтервалів прийому, що пройшли з початку робочого дня Шефа. Допоможіть секретарці обробляти зібрані записи і складати графік прийому.

Технічні умови:
Ви вводите кількість відвідувачів (2<=N<=50000), далі йдуть N груп, в кожній з яких по два числа Аi і Bi, 0<=Ai<=Bi<=2N. Числа вводяться з клавіатури через пропуск. Ви виводите на екран 1 (якщо встановити графік прийому можливо), або 0 (якщо неможливо). Якщо відповідь позитивна (1) - послідовність чисел-номерів відвідувачів в порядку, як вони потрапляють на прийом. Всі числа виводяться через пропуск. Якщо потрібно, щоб в якийсь момент ніхто не заходив на прийом,слід виводити -1.
Приклади:
Введення:3 1 2 0 1 2 2
Виведення: 1 2 1 3

Введення: 3 1 2 1 2 1 2
Виведення: 0

Введення: 3 1 2 1 2 2 4
Виведення: 1 -1 2 1 3


Задача Chief 

Шеф всегда уделяет всем посетителям равные промежутки времени (например, каждому по пять минут); чтобы попасть на прием, следует заранее записаться у секретаря. При записи посетитель указывает (единственный) интервал времени, задаваемый парой [Ai; Bi] (начальный и конечный моменты, когда он согласен ЗАХОДИТЬ на прием). Ai и Bi - целые числа, означающие количество интервалов приема, прошедших от начала рабочего дня Шефа. Помогите секретарю обрабатывать собранные записи и составлять график приема. 

Технические условия:
Вы вводите количество посетителей (2<=N<=50000), дальше идут N групп,в каждой из которых по два числа Аi и Bi, 0<=Ai<=Bi<=2N. Числа вводятся с клавиатуры через пробел. Вы выводите на экран 1 (если установить график приема можно) или 0 (если нельзя); если ответ положителен (1), последовательность чисел-номеров посетителей в порядке, как они попадают на прием. Все числа выводятся через пробел. Если нужно, чтобы в какой-то момент никто не заходил на прием, следует выводить -1.
Примеры:
Ввод:3 1 2 0 1 2 2
Вывод: 1 2 1 3

Ввод:3 1 2 1 2 1 2
Вывод:0

Ввод:3 1 2 1 2 2 4
Вывод:1 -1 2 1 3

© LIKT 1998-2018