Задача RobotsКолонiя роботiв iснує за такими законами:
1. За один рiк M роботiв складає А нових роботiв, а N роботiв складає B нових роботiв
2. Роботи завжди намагаються зiбрати якнайбiльше нових роботiв.
На момент заснування колонiї було К роботiв. Скiльки буде роботiв через Т рокiв? (Всi вхiднi величини не бiльшi 100, результат не перевищує 2000000000).

Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури числа М,А,N,B,K,T через пропуск. 
Ви виводите на екран єдине шукане число. 

Приклад

 Введення                                                                  Виведення
3 5 5 9 15 1                                                                42 


Задача RobotsКолония роботов живет по таким законам:
1. За один год M роботов собирают А новых роботов, а N роботов собирают B новых роботов
2. Роботы всегда пытаются собрать как можно больше новых роботов.
На момент основания колонии было К роботов. Сколько будет роботов через Т лет? (Все входные величины не превосходят 100, результат не превышает
2000000000).

Технические условия: Вы вводите с клавиатуры числа М,А,N,B,K,T через пробел. Вы выводите на экран единственное искомое число. 

Пример: 


Пример: 
Ввод  Вывод
3 5 5 9 15 1  42 

© LIKT 1998-2018