Задача Cutting

Маленький хлопчик намалював на листку в клітинку систему координат так, що осі розміщено по лініях клітинок, а масштабна одиниця рівна стороні клітинки. Потім він намалював замкнуту ламану, що проходить по сторонах клітинок. При цьому, малюючи, не звертав уваги на те, скільки разів олівець проходить по одній і тій же лінії.
Далі хлопчик акуратно лезом для гоління зробив розріз по лінії свого малюнку. Скільки клітинок вирізав хлопчик?

Технічні умови:
Ви вводите з клавіатури кількість дільниць ламаної n (1<=n<=1000), потім координати вершин ламаної в порядку обходу ( не більші 50 за абсолютною величиною ). Ви виводите на екран кількість вирізаних клітинок.
Приклад:
Введення:
8 0 0 4 0 4 1 3 1 3 -1 2 -1 2 2 0 2 

Виведення:
6


Задача Cutting. 

Маленький мальчик нарисовал на клетчатой бумаге декартову систему координат так, что оси расположены по линиям клеток,а масштабная единица равна стороне клетки. Затем он нарисовал замкнутую ломаную, проходящую по сторонам клеток. При этом рисуя, не обращал внимания на то, сколько раз карандаш проходит по одной и той же линии. Далее мальчик аккуратно лезвием для бритья сделал разрез по линии своего рисунка. Сколько клеток вырезал мальчик? 

Технические условия:
Вы вводите с клавиатуры количество звеньев ломаной n (1<=n<=1000), затем координаты вершин ломаной в порядке обхода (не превосходящие 50 по абсолютной величине). Вы выводите на экран количество вырезанных клеток.
Пример:
Ввод:
8 0 0 4 0 4 1 3 1 3 -1 2 -1 2 2 0 2
Вывод:

© LIKT 1998-2018