Задача Lamps3


Є достатня кількість лампочок різних типів. Кількість типів лампочок N (2<=N<=10). Для кожного типу відомий опір ламп R1, R2, ..., Rn (1=R1<R2<R3<...<Rn<=5000). З них необхідимо зібрати гірлянду опором R ( 1<=R<=20000) так,щоб при цьому використовувалась мінімальна кількість лампочок. Всі опори - цілі числа. Допускається тільки послідовне підключення лампочок.

Технічні умови:
Ви вводите з клавіатури через пропуск R - опір гірлянди, далі кількість типів лампочок N, далі опори цих лампочок. Ви виводите на екран знайдену мінімальну кількість лампочок в гірлянді,а далі - кількість лампочок кожного типу.
Приклад:
Введення:
17 3 1 3 15

Виведення:
3 2 0 1Задача Lamps3 

Имеется достаточно большое количество лампочек различных типов. Количество типов лампочек N (2<=N<=10). Для каждого типа известно сопротивление R1, R2, ..., Rn (1=R1<R2<R3<...<Rn<=5000). Из них необходимо собрать гирлянду сопротивлением R (1<=R<=20000) так, чтобы при этом использовать минимальное количество лампочек. Все сопротивления - целые числа. Допускается только последовательное подключение лампочек. 

Технические условия:
Вы вводите с клавиатуры через пробел R - сопротивление гирлянды, далее количество типов лампочек N, далее сопротивления этих лампочек. Вы выводите на экран найденное минимальное количество лампочек в гирлянде, а далее - количества лампочек каждого типа.
Пример:
Ввод:
17 3 1 3 15
Вывод:
3 2 0 1 

© LIKT 1998-2018