Задача  Krizis

Є N (1£N£100) громадян – суб'єктів підприємницької діяльності. Кожен з них  має на рахунку суму грошей, можливо і від’ємну  (борги!). Кожен з них  має можливість провести одну операцію, в результаті якої  суму на рахунку  можна  змінити не більше ніж на цілу величину L (1 £L£3200 ), як у бік збільшення, так і у бік зменшення або залишити без зміни. Якщо після такої операції деякі з рахунків виявляються рівними, то їх власники об'єднуються в одне підприємство з таким же рахунком, як був у кожного до об'єднання. Їм  вдалося провести  цю   операцію таким чином, що залишилася мінімально можлива кількість суб'єктів підприємницької діяльності. Потрібно написати програму для визначення цієї кількості.

Технічні умови: Програма читає з клавіатури  значення L і N, а далі N цілих чисел (у діапазоні від -32000 до 32000), записаних через пропуск. Програма виводить на екран одне число – шукану величину

Приклад
Введення :

10 3 11 21 27
Виведення:
1

© LIKT 1998-2018