Задача Runaway
На шахівниці mxn клітинок стоїть король. Нехай k - мінімальна кількість ходів, за які король може потрапити на край шахівниці. Клітинку на краю шахівниці назвемо оптимальною, якщо король зможе дістатись до неї за k ходів. Знайдіть кількість оптимальних клітинок.
Технічні умови.
Программа Runaway читає з клавіатури 4 натуральних числа: кількість рядків m та стовпчиків n (1<=m, n<=1000) і координати короля - номер рядка x (1<=x<=m) та стовпчика y (1<=y<=n). Програма виводить на екран шукану кількість оптимальних клітинок.
Приклад
Введення
6 7 2 6
Виведення
5

© LIKT 1998-2018