Задача Painting

Васильку Пупкіну, герою NetOI, на день народження подарували набір кольорових олівців (всі олівці в наборі різних кольорів). Василько накреслив прямокутну таблицю, що містить m рядків клітинок по n клітинок в кожному рядку, і став зафарбовувати клітинки таблиці кольоровими олівцями – кожну клітинку якимось одним кольором. Коли всі клітинки були зафарбовані, він помітив, що :

-           для зафарбовування клітинок будь-якого з m рядків  використовувалися всі наявні в наборі олівці, кожен по одному разу;

-           серед m рядків не було двох, зафарбованих однаково (два рядки вважаються зафарбованими однаково, якщо всі клітинки з однаковими номерами цих рядків зафарбовані однаковими кольорами);

-           якби кількість рядків була на 1 більшою (тобто, m+1), то обов‘язково знайшлися б два рядки, зафарбованих однаково.

Знаючи, що кожен з олівців Василько використав рівно m разів, знайдіть кількість олівців в наборі.

Технічні умови. Програма Painting зобов’язана прочитати з клавіатури  натуральне число k – кількість цифр числа   m (1<= k <1000), а далі – k   цифр числа m, записаних через пропуск (цифри записані зліва направо, починаючи з найстаршого розряду).

Програма виводить на екран єдине число – кількість олівців у наборі.

Приклад

Введення:   2 2 4

Виведення: 4

© LIKT 1998-2018