Задача  Multiplication

Дано натуральне число  N. Напишіть програму, яка знайде найменше натуральне число з добутком цифр, що дорівнює  N.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N (1<=N<= 2147483647) і виводить на екран шукану величину. Якщо такого числа не існує, програма виводить 0.
Приклад
Введення: 10
Виведення: 25

© LIKT 1998-2018