Задача GearSet

Зубчата передача складається з N шестерень, осі обертання яких знаходяться на одній прямій. На шестернях нанесено однакові мітки, які в початковому положенні механізму попарно співпадають (див. малюнок). Скільки обертів зробить перша шестерня  до того моменту, коли мітки на всіх шестернях знову співпадуть?  

 

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N – кількість шестерень (2≤N≤10), далі, через пропуск – N чисел Z1, Z2,…Zn – кількість зубів кожної з шестерень      (5<=Zi<=90). Програма виводить на екран єдине число – шукану величину.

 

Приклад

Введення

3  8  15  12

Виведення

15

© LIKT 1998-2018